Vad kan jag
hjälpa dig med?

Psykoterapi och
samtalsstöd.

Jag erbjuder psykodynamisk psykoterapi och samtalsstöd. Du är välkommen till mig för samtal på en centralt belägen mottagning vid T-bana Rådmansgatan i Stockholm.

Vad jag kan hjälpa dig med

Varför någon vill gå i terapi kan variera mycket från person till person. Vanliga anledningar för mina klienter är:

 • Livsförändringar t ex separation, att bli förälder, gå i pension
 • Relationsproblem
 • Identitetsfrågor
 • Sexualitet
 • Minoritetsstress (hos t ex transpersoner)
 • Ensamhet
 • Ångest, oro
 • Nedstämdhet, depression
 • Stress, utbrändhet
 • Kriser

Samtalen kan vara:

 • Parsamtal
 • Krissamtal
 • Stödsamtal
 • Psykoterapi
 • Handledning
 • Egenterapi, för psykologstudenter

Vår kontakt inleds med ett första orienterande samtal för att undersöka det du önskar hjälp med och ta reda på om detta är något vi tror att vi kan arbeta med tillsammans.

Jag är legitimerad psykolog och psykoterapeut, yrkesverksam sedan 2003.

Min terapeutiska inriktning är psykodynamisk terapi (PDT) med specialisering inom relationell terapi (BRT) och interpersonell terapi (IPT). Min senaste utbildning är i den traumafokuserade terapiformen EMDR.

Jag har lång erfarenhet av att arbeta med individuell psykoterapi och samtalsstöd på min mottagning för vuxna. Jag har även mångårig erfarenhet av att arbeta som psykolog inom barn- och ungdomspsykiatrin, samt som skolpsykolog.

Förutom psykologisk behandling med vuxna, ungdomar, barn, par och familjer, har jag arbetat mycket med neuropsykiatriska och psykologiska utredningar samt handlett många nyblivna psykologer under deras första yrkesverksamma år (PTP).

De personer som kommer till min samtalsmottagning lider ofta av nedstämdhet, ångest, relationsproblem eller identitetsfrågor. Jag har haft många längre kontakter med såväl unga som vuxna transpersoner och andra HBTQI+-personer.

Min erfarenhet är att de flesta av oss människor är hjälpta av att genom samtal med en empatisk, intresserad och lyhörd terapeut få reflektera kring sitt eget fungerande, sina relationella mönster och sina känslor. Med en större förståelse och medkänsla för sig själv och för hur ens egna reaktioner och agerande påverkar ens mående och relationer kan man nå en större frihet att förändra sitt liv i den riktning man önskar.

Medlem i Sveriges psykologförbund och Psykologföretagarna

Priser


Individuella samtal

50 min, 1200 kr


Parsamtal/enskilt samtal

75 min,1800 kr


Handledning

Pris enligt överenskommelse.


Företag

För företag gäller andra priser och offert ges vid förfrågan.


Villkor

Vid avbokning senare än 24 h innan utsatt tid debiteras hela kostnaden.

Betalning sker via faktura.

Privat psykoterapi eller kontakt med privat psykolog subventioneras inte i region Stockholm och högkostnadsskydd gäller därför tyvärr inte.

Mottagningen är godkänd för F-skatt.

Kontakta mig via
e-post

psykolog@erikaviktoria.se

Här hittar du mottagningen

Mottagningen ligger centralt i Stockholm på Kungstensgatan 28 B vid T-bana Rådmansgatan och nära pendeltåg Odenplan.